Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Klemensa Warszawa,
dn. 12 pażdziernika 2006 r.
Opinia

Państwo Jelena Egorowa i Kamil Radzimowski, Aryści tworzący zespół wokalno-instrumentalny "AVE" gościli w naszej parafii w niedziele, 5 listopada br. Podczas niedzielnych Mszy św. czynnie włączali się w liturgię, ubogacając ją śpiewem utworów kościelnych autorstwa takich kompozytorów, jak: W. Mozart, F. Schubert, i innych.
Wykonywany repertuar doskonale wkomponował się w atmosfierę litórgii. Po mszach św. Arciści przedstawiali kilkunastominutowe koncerty, na których obecni byli parafianie.
Dziękujemy Państwu Jelenie Egorowej i Kamilowi Radzimowskiemu za ubogacającą obecność w naszej parafii i życzymy błogosławieństwa Bożego w życzu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Proboszcz parafii, o. Jan Zubel CSsR